Investigadors

Agustí Alemany Vilamajó

Disciplina: Lingüística Indoeuropea / Estudis sobre Iran, Caucas i Euràsia Central

Zulema Barahona Mendieta

Disciplina: Egiptologia

Josep Cervelló Autuori

Disciplina: Egiptologia

Agnès Garcia Ventura

Disciplina: Assiriologia, Historiografia, Estudis de gènere i Història de les dones

José Lull García

Disciplina: Egiptologia

Joan Oller Guzmán

Disciplina: Història i Arqueologia de l’Egipte romà

https://uab.academia.edu/JoanOller
https://sikaitproject.wordpress.com/

Marc Orriols Llonch

Disciplina: Egiptologia, estudis de gènere

Jordi Vidal Palomino

Disciplina: Assiriologia, Historiografia