Històric

L’any 1971, el catedràtic de Filologia Hebrea de la Universitat de Barcelona Dr. Fernando Díaz Esteban va fundar l’Institut d’Estudis Orientals, amb la intenció que fos un centre dedicat a la recerca sobre les civilitzacions del Pròxim Orient a l’Antiguitat. A finals dels anys 80 i principis dels 90, el seu successor a la càtedra de Filologia Hebrea, Dr. Gregorio Del Olmo Lete, va impulsar la renovació i ampliació d’aquesta institució i l’any 1993 la Generalitat de Catalunya va aprovar la creació del nou Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA) amb caràcter interuniversitari i dues seccions, una a la Universitat de Barcelona i l’altra a la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’objectiu fonamental de l’Institut és la recerca i la docència de postgrau en les tres gran àrees dels estudis orientals antics: l’egiptologia, l’assiriologia i la indoeuropeística oriental. Els membres de les dues seccions de l’IEPOA treballen en diversos projectes de recerca, individuals i col·lectius, la majoria amb finançament públic, d’altres amb patrocini privat; condueixen excavacions arqueològiques a Egipte i Síria; han organitzat congressos de les tres disciplines (per exemple: Syntaxe des langues indo-iraniennes anciennes, maig de 1993, UB; Archaeology of the Upper Syrian Euphrates, gener de 1998, UB; II Congrés Ibèric d’Egiptologia, març de 2001, UAB; 56 Rencontre Assiriologique Internationale, juliol de 2010, UB); i han posat en marxa diferents revistes i sèries de publicacions especialitzades o de traducció de textos al castellà i al català (Aula Orientalis, Aula Orientalis-Supplementa, Aula Ægyptiaca-Studia, Pliegos de Oriente, Clàssics OrientalsBarcino. Monographica Orientalia). A més, des de la seva creació, l’Institut ha impartit diverses titulacions de postgrau en les tres especialitats objecte de la seva atenció, i ha impulsat el retorn a Catalunya de prestigiosos especialistes d’origen català o espanyol que treballaven a l’estranger, com ara el sumeriòleg Dr. Miquel Civil, l’egiptòleg Dr. Jesús López, els indoeuropeistes Dr. Rogelio Lemosín i Dr. Eric Pirart i el semitista Dr. Javier Teixidor. Aquestes titulacions constitueixen una iniciativa única en el panorama universitari català i espanyol.

La secció de l’IEPOA de la Universitat Autònoma de Barcelona va començar la seva activitat el curs 1992-93. Els primers director i secretari d’aquesta secció foren el Dr. Jordi Cors i el Dr. Agustí Alemany, llavors professors del Departament de Filologia Clàssica. Els altres membres fundadors foren el Dr. Josep Montserrat (Departament de Filosofia), el Dr. José Fortes (Departament de Filologia Clàssica), el Dr. Omar Ouakrim (investigador adscrit a l’àrea de Lingüística del Departament de Filologia Hispànica); el Dr. Josep Cervelló (egiptòleg llavors extern); el Dr. Ignacio Márquez i el Dr. Lluís Feliu (assiriòloegs externs). Des de 1992 fins a l’actualitat, han estat successius directors de l’IEPOA de la UAB els professors Jordi Cors, José Fortes, Josep Montserrat, novament Jordi Cors i Josep Cervelló (director actual).

Entre els cursos 1992-93 i 2008-09, l’IEPOA de la UAB va impartir diverses titulacions de postgrau que es van anar succeint en el temps: Màster Propi en Estudis Orientals: Egiptologia i Assiriologia (de 3 cursos) aviat transformat en Doctorat en Estudis Orientals: Egiptologia i Assiriologia (de 3 cursos), Diplomatura de Postgrau en Egiptologia combinada amb Màster propi en Egiptologia (3 cursos en total) i Doctorat en Egiptologia.

A partir del curs 2009-10, l’oferta docent de postgrau d’egiptologia de la UAB es va adaptar a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Es van posar en marxa noves titulacions, algunes oficials i altres pròpies. Les titulacions oficials van deixar de dependre orgànicament de l’Institut i van passar a dependre de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. Es tracta del Màster Universitari en Llengua i Civilització de l’Antic Egipte (biennal, 90 crèdits) que, a partir del curs 2015-16 va esdevenir l’actual Màster Universitari en Egiptologia (biennal, 120 crèdits). L’antic Doctorat en Egiptologia, es va fusionar amb el programa de doctorat del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana per donar lloc al nou Doctorat en Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, que compta amb una línia de recerca en Egiptologia i Orientalística antiga (vegeu Docència).

Pel que fa a les titulacions pròpies, segueixen depenent orgànicament de l’Institut i són íntegrament en línia. Es tracta del Diploma de Postgrau en Antic Egipte: Espais, Llenguatges, Identitats (anual, 30 crèdits), de 10 cursos d’especialització de temàtiques diverses i 3 MOOCs impartits des de la plataforma Coursera-UAB (vegeu Docència).

En l’àmbit de la recerca, l’IEPOA de la UAB ha desenvolupat, des de 2006 fins a l’actualitat, nombrosos projectes de I+D+i de temàtica egiptològica finançats per entitats públiques o privades, l’IP dels quals ha estat el Dr. Josep Cervelló; també ha donat suport a projectes del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de temàtica Indoeuropeística, egiptològica i assiriològica, els IPs dels quals han estat, respectivament, el Dr. Agustí Alemany, el Dr. Joan Oller i el Dr. Jordi Vidal (vegeu Recerca de membres de l’Institut). L’IEPOA ha signat també diversos convenis de recerca amb diferents institucions nacionals o estrangeres per al desenvolupament de projectes o la formació de personal investigador.

L’IEPOA de la UAB edita la col·lecció egiptològica Aula Aegyptiaca-Studia i ha impulsat la creació d’una secció d’egiptologia dins de la Biblioteca d’Humanitats de la UAB, en part mitjançant la donació de fons bibliogràfics privats dels seus investigadors a la universitat.