Biblioteca

Biblioteca d’Humanitats – Biblioteca Jesús López d’Egiptologia

La Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona compta amb una secció especialitzada en Egiptologia composta d’uns 5.000 volums entre monografies i revistes. Rep el nom de Biblioteca Jesús López d’Egiptologia, en honor a l’egiptòleg prof. Jesús López (1933-2002), investigador del CNRS de França i membre i professor de l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA) de la UAB, ja que el fons principal i nucli inicial de la biblioteca va ser donació de la seva família després del seu traspàs.

En efecte, la Biblioteca Jesús López d’Egiptologia és el resultat de la reunió de diversos fons bibliogràfics cedits a la universitat i de les adquisicions de l’IEPOA a través dels seus projectes de recerca.

Aquests són els fons procedents de donacions:

Jesús López (1933-2002)
Prof. Jesús López (1933-2002)

1) Fons personal del prof. Jesús López, cedit després del seu traspàs per la seva vídua, Sra. Chiara López (any 2002).

2) Fons cedit per l’antiga Fundació Aula Aegyptiaca de Barcelona després de la seva extinció (any 2005).

3) Fons personal cedit pel prof. Alberto J. Quevedo Álvarez, especialista en estudis coptes (any 2019).

4) Publicacions completes (excepte títols exhaurits) de l’Institut Txec d’Egiptologia (Charles University, Praga) cedides pel seu director, el prof. Miroslav Bárta (any 2022).

A aquests fons se sumen les adquisicions continuades de l’IEPOA, entre les que es compten els catàlegs de publicacions complets (excepte títols exhaurits) de l’Institut Français d’Archéologie Orientale d’El Caire i l’Australian Centre for Egyptology de Sidney, i un important fons de monografies i revistes provinent de la Biblioteca di Egittologia de la Università degli Studi di Milano.

La Biblioteca Jesús López d’Egiptologia està ubicada en un còmode i ampli espai propi, a la tercera planta de la Biblioteca d’Humanitats de la UAB.

https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/llistat-de-biblioteques-1345704371792.html