Recerca de membres de l'Institut

Agustí Alemany Vilamajó

Disciplina: Lingüística Indoeuropea / Estudis sobre Iran, Caucas i Euràsia Central

Grup de recerca: Grup d’Estudis sobre Egipte i el Pròxim Orient a l’Antiguitat (GEEPOA) (2021 SGR 00136)
Entitat que finança: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya
Participació: Investigador
Anys: 2022-2024

Zulema Barahona Mendieta

Disciplina: Egiptologia

Entitat que finança: Institut français d’archéologie orientale (IFAO); Centre d’Etudes Alexandrines (CEAlex)
IPs: Félix Relats Montserrat (Sorbonne/IFAO); Zulema Barahona Mendieta (IEPOA); Sylvie Marchand (IFAO); Marie-Dominique Nenna (CEAlex)
Anys: 2022-2026
https://www.ifao.egnet.net/recherche/operations/op22213/

Entitat que finança: Institut français d’archéologie orientale (IFAO)
IPs: Félix Relats Montserrat (Sorbonne/IFAO); Zulema Barahona Mendieta (IEPOA); Sylvie Marchand (IFAO)
Anys: 2019-2023
https://www.ifao.egnet.net/recherche/operations/op20313/

Entitats que financen: Fundación PALARQ; Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de España
Participació: Arqueòloga i Investigadora
Anys: 2019-actualidad
https://khamaseenproject.uab.cat/ca/inici

Grup de recerca: Grup d’Estudis sobre Egipte i el Pròxim Orient a l’Antiguitat (GEEPOA) (2021 SGR 00136)
Entitat que finança: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya
Participació: Investigadora
Anys: 2022-2024

Josep Cervelló Autuori

Disciplina: Egiptologia

Entitat que finança: Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España
IP: Josep Cervelló Autuori
Anys: 2020-2023

Entitats que financen: Fundación PALARQ; Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de España
IP: Josep Cervelló Autuori
Anys: 2019-actualitat
https://khamaseenproject.uab.cat/ca/inici

Grup de recerca: Grup d’Estudis sobre Egipte i el Pròxim Orient a l’Antiguitat (GEEPOA) (2021 SGR 00136)
Entitat que finança: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya
Coordinació: Josep Cervelló Autuori
Anys: 2022-2024

Agnès Garcia Ventura

Disciplina: Assiriologia, Historiografia, Estudis de Gènere i Història de les dones

Projecte: La asiriología y la arqueología bíblica en España durante el Franquismo (PID2020-114676GB-100)
Entitat que finança: Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España
IPs: Jordi Vidal / Agnès Garcia
Anys: 2021-2024

José Lull García

Disciplina: Egiptologia

Entitat que finança: Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España
Participació: Investigador
Anys: 2020-2023

Entitats que financen: Fundación PALARQ; Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de España
Participació: Arqueòleg i Investigador
Anys: 2019-actualidad
https://khamaseenproject.uab.cat/ca/inici

Grup de recerca: Grup d’Estudis sobre Egipte i el Pròxim Orient a l’Antiguitat (GEEPOA) (2021 SGR 00136)
Entitat que finança: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya
Participació: Investigador
Anys: 2022-2024

Roser Marsal Aguilera

Disciplina: Arqueologia i Egiptologia

Projecte: Spanish-Egyptian Archaeological Mission in Saqqara (SEAMS)
Entitats que financen: Fundación PALARQ; Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de España
Participació: Arqueòloga i Investigadora
Anys: 2019-actualidad
https://khamaseenproject.uab.cat/ca/inici

Grup de recerca: Grup d’Estudis sobre Egipte i el Pròxim Orient a l’Antiguitat (GEEPOA) (2021 SGR 00136)
Entitat que finança: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya
Participació: Investigadora
Anys: 2022-2024

Joan Oller Guzmán

Disciplina: Història i Arqueologia de l’Egipte romà

https://uab.academia.edu/JoanOller
https://sikaitproject.wordpress.com/

Projecte: Sikait Project
Entitats que financen: Fundación PALARQ; Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de España
IP: Joan Oller Guzmán
Anys: 2018-actualitat
https://sikaitproject.wordpress.com/

Marc Orriols Llonch

Disciplina: Egiptologia, estudis de gènere

Entitat que finança: Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España
Participació: Investigador
Anys: 2020-2023

Entitats que financen: Fundación PALARQ; Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de España
Participació: Arqueòleg i Investigador
Anys: 2019-actualidad
https://khamaseenproject.uab.cat/ca/inici

Jordi Vidal Palomino

Disciplina: Assiriologia, Historiografia

Projecte: La asiriología y la arqueología bíblica en España durante el Franquismo (PID2020-114676GB-100)
Entitat que finança: Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España
IPs: Jordi Vidal / Agnès Garcia
Anys: 2021-2024